http://tourismexpo.ir/sites/isfahanfair.ir/tourismexpo.ir/contents/pms_item/4388_itemText.htmlstring(3668) "

شهردار اصفهان در مراسم گشایش هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری اظهار کرد: شهرداری اصفهان به دنبال تبیین و نهادینه سازی نقشه راه دانش محور در گفتمان گردشگری این شهر است.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری اصفهان می کوشد به رویکرد صرف خدماتی شهرداری، رویکرد فرهنگی نیز اضافه کند، افزود: اتخاذ این رویکرد فرهنگی در توسعه گردشگری نیز مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به فضای جدید کشور برای ارتباط با دیگر کشورها و رقابت بین شهرها برای جذب گردشگر گفت: بدیهی است در چنین فضایی برنامه ریزان باید برنامه های جدید را در دستور کار قرار دهند و شهرداری اصفهان نیز در همین راستا مؤلفه های دانش محوری را برای صنعت گردشگری تعریف کرده است.

به گفته وی مؤلفه هایی چون توسعه و تحقیق در فضای گردشگری کشور، آموزش و تعلیم، افزایش خلاقیت در طرح های گردشگری، ورود فناوری های جدید و استفاده از شبکه های مجازی و اینترنتی در این برنامه نقش کلیدی دارند.

وی درباره عوامل اجتماعی توسعه گردشگری به عناصری چون تقویت میراث تاریخی اعم از بناها و میراث معنوی اشاره کرد و گفت: گردشگری میراث معنوی شاخه جدیدی است که جای کار بسیار دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: عواملی چون رفاه و عدالت اجتماعی نیز در توسعه گردشگری مؤثر است زیرا با افزایش تعامل های اجتماعی و تعلقات اجتماعی شهروندان، می توان فضایی ایجاد کرد که مردم به حضور گردشگران علاقه مند باشند.

شهردار اصفهان با اشاره به جایگاه عوامل محیطی و اقتصادی در توسعه گردشگری، در زمینه عوامل خاص گردشگری گفت: افزایش خدمات مسافرتی اعم از اقامت، حمل و نقل و ترانسفر و صنایع دستی و نیز ارتقای نوع برخورد رهبران تورهای مسافرتی و کارکنان آژانس های مسافرتی و استاندارد کردن تشریفات پذیرایی در هتل ها همه از جمله مواردی است که در عوامل محیطی و اقتصادی صنعت گردشگری نقشی مؤثر دارد.

وی تصریح کرد: صنعت گردشگری نباید تنها به بناهای تاریخی محدود شود، بلکه توجه به تلفیق رویدادهای شهری، میراث معنوی و میراث فرهنگی می تواند نتایج مثبتی برای اصفهان در پی داشته باشد.

"