You don't have javascript enabled. Good luck with that.
اطلاعیه
آيا مي دانيد محل دائمي نمايشگاه بين المللي استان اصفهان كجاست؟

آيا مي دانيد محل دائمي نمايشگاه بين المللي استان اصفهان كجاست؟

1393/10/04

در تصویر زیر میتوانید جانمایی پروژه عظیم محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان را مشاهده نمایید

درباره مركز نمايشگاهي

درباره مركز نمايشگاهي

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان فعالیت خود را در سال 1372 آغاز نموده و به لطف الهی تاکنون روند رو به رشدی را با سرعت قابل توجهی دنبال کرده است.